top of page

Xin giấy phép cho platform

Hỏi: Startup của tôi kinh doanh một platform để quản lý, chăm sóc và kết nối khách hàng. Xin hỏi Startup LAW, platform của tôi phải đăng ký thủ tục hoặc xin giấy phép gì không?


Startup LAW trả lời:

Nếu platform của bạn hoạt động theo dạng market place (sàn thương mại điện tử) thì cần đăng ký với Bộ Công Thương.

+ Nếu là phần mềm/ website chỉ để giới thiệu dich vụ, bán hàng do công ty bạn kinh doanh thì cần Thông báo với Bộ Công Thương.

+ Nếu chỉ là platform theo dạng phần mềm quản lý khách hàng nội bộ thì không cần đăng ký.

+ Nếu platform của bạn có cho phép người dùng kết nối, chia sẻ thông tin, hình ảnh của cá nhân họ cho các người dùng khác thì bạn cần xin Giấy phép đăng ký mạng xã hội trên môi trường internet.

0 comments

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page