top of page

Soạn thảo Điều khoản sử dụng web/app

Dịch vụ Soạn Điều khoản sử dụng web/app (terms & conditions) giúp bạn cung cấp các điều khoản hướng dẫn sử dụng, các điều khoản miễn trừ với người dùng website/app của bạn để từ đó phòng ngừa và loại trừ các rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai.

 

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Dịch vụ đăng ký bản

0 comments

Comentários


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page