top of page

Soạn thảo Hợp đồng startup


Giúp bạn chuẩn bị dự thảo hợp đồng một cách chặt chẽ, phù hợp với tính chất của từng giao dịch đồng thời các điều khoản hợp đồng mang tính khả thi, tạo động lực để các bên thực hiện nghiệm túc quyền và nghĩa vụ của mình. Chúng tôi có quan điểm: hợp đồng sinh ra để giúp các bên tốt hơn, không phải để các bên tệ hơn so với trước khi giao kết.

 

Để nhận được tư vấn ban đầu và báo phí chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ với Startup LAW online team!

Hãy liên hệ với Startup LAW team bằng cách:

  • Chat với online team ngay cửa sổ góc phải phía dưới màn hình.

  • Email tới doanh@startuplaw.vn để gửi yêu cầu set 1 cuộc gặp online/offline.

  • Truy cập Fanpage StartupLAW.vn để trao đổi nhanh hơn

  • Gọi cho offline team: 02899968886

  • Dịch vụ đăng ký bản

0 comments

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page