top of page

Văn bản cần ký kết khi startup nhận vốn đầu tư nước ngoài

Hỏi: Tôi đang chuẩn bị nhận vốn đầu tư từ một nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Xin hỏi Startup LAW, tôi cần phải ký kết các văn bản nào?


Startup LAW trả lời:

Theo kinh nghiệm của Startup LAW, một số văn bản bạn có thể tham gia ký kết bao gồm:

+ NDA – Thoả thuận bảo mật với nhà đầu tư;

+ MOU – Biên bản ghi nhớ về việc xúc tiến đầu tư vào startup

+ Term sheet – Bản điều khoản đầu tư

+ Hợp đồng đăng ký mua cổ phần

+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

+ Thoả thuận cổ đông

+ Hồ sơ xin Chấp thuận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

+ Hồ sơ tăng vốn điều lệ tương ứng với với số vốn tăng lên khi nhận khoản đầu tư

+ Danh sách cổ đông và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trong các văn bản trên, phổ biến nhấn là Term sheet, Hồ sơ chấp thuận đầu tư, hồ sơ tăng vốn điều lệ và Danh sách cổ đông.

Related Posts

See All

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page