top of page

Cơ chế Sandbox là gì?

Cơ chế Sandbox (Regulatory sandbox) là khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.


Regulatory sandbox ra đời tại Mỹ dưới hình thức khung điều chỉnh thử nghiệm được Phòng Bảo vệ tài chính của khách hàng (CFPB) tại Mỹ thiết lập vào năm 2012 với tên gọi “Project Catalyst”. Năm 2015, Cơ quan Điều hành tài chính (FCA) tại Vương Quốc Anh đưa ra khái niệm “điều chỉnh thử nghiệm - regulatory sandbox”. Từ đó, hơn 30 quốc gia đã áp dụng cơ chế này.


Tại Việt Nam, Cơ chế Sandbox chính thức được Chính phủ gọi tên và chỉ đạo các Bộ, ban ngành tiến hành các nghiên cứu, đề xuất khung pháp chế thử nghiệm theo nội dung của Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú ký ngày 12/8/2019 về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.


Cơ chế Sandbox là gì? - Tìm hiểu Cơ chế Sandbox
Cơ chế Sandbox là gì? - Tìm hiểu Cơ chế Sandbox


Có thể nói, Sandbox là môi trường được tạo ra để các startup công nghệ, công ty công nghệ triển khai thử nghiệm có giới hạn việc ứng dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam. Sau thời gian thử nghiệm, cơ quan quản lý sẽ xem xét tác động của nó đến xã hội, cộng đồng cũng như thế chế để chính thức từ chối hoặc chấp nhận, thừa nhận cũng như có những quy định pháp lý chính thức cho việc ứng dụng, mô hình mới này. Đối với chính phủ, Sandbox cũng giúp chính phủ rút ngắn thời gian nghiên cứu và thử nghiệm để ban hành các quy định, quy chuẩn để điều chỉnh mội vấn đề pháp lý mới.


Theo đó, cơ chế sandbox này sẽ:

  • Cho phép một số ít doanh nghiệp thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới trong môi trường thực tiễn.

  • Quy định rõ phạm vi không gian, thời gian và điều kiện thử nghiệm

  • Có các phương án dự phòng rủi ro phù hợp để ngăn hậu quả của sự thất bại mà không ảnh hưởng lớn đến xã hội và thể chế.

 

Theo dõi cập nhật quy định pháp lý về cơ chế sandbox tại bài viết: Cập nhật Quy định về cơ chế Sandbox tại Việt Nam.

0 comments

Comments


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page