top of page

Lưu trữ dữ liệu khách hàng

Hỏi: Platform của công ty tôi based ở server tại Singapore. Xin hỏi Startup LAW, vấn đề này có vi phạm pháp luật gì không? Tôi có thể lưu trữ data ở cả Việt Nam và Singaoore?


Startup LAW trả lời:

Căn cứ Điều 26.3 Luật An Ninh Mạng 2018, nếu platform của công ty bạn cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam. Đây là quy định bắt buộc phải thực hiện.

Trên thực tế, trường hợp platform phải đăng ký với Bộ công thương, bạn còn cần cung cấp hợp đồng bằng văn bản đã ký với công ty máy chủ/hosting tại Việt Nam.

Bạn có thể chọn phương án vừa lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam và vừa lưu trữ back up dữ liệu tại nước ngoài để đảm bảo an toàn cho thông tin dữ liệu của platform

0 comments

Comentários


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page