top of page

Quy định về sử dụng dữ liệu khách hàng của người khác

Hỏi: Startup của tôi được đối tác cho phép sử dụng data khách hàng của họ để làm dữ liệu khách hàng ban đầu. Xin hỏi Startup LAW, việc này có vi phạm pháp luật gì không?


Startup LAW trả lời:

Dữ liệu người dùng (data khách hàng) là thông tin cần được bảo mật theo quy định và theo cam kết của công ty thu thập nó. Theo đó, nếu không được sự cho phép của khách hàng, đối tác của bạn không được phép chuyển nhượng, công bố hay cho mượn dữ liệu khách hàng để đơn vị khách sử dụng. Vì vậy, việc đối tác cho phép startup của bạn sử dụng data khách hàng của họ mà không được sự chấp thuận của khách hàng là vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, việc thực thi quyền được bảo mật thông tin khách hàng chưa được cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ.

Comentários


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page