top of page

Thoả thuận cổ đông là gì?

Hỏi: Tôi có đầu tư vào một startup, startup này yêu cầu tôi ký một thoả thuận cổ đông. Xin hỏi Startup LAW, Thoả thuận cổ đông là gì? Có cần phải ký văn bản này không?


Startup LAW trả lời:

Thoả thuận cổ đông là một văn bản được các cổ đông ký kết. Văn bản này ghi nhận các điều khoản về quản trị công ty, quản trị khoản đầu tư của các nhà đầu tư/cổ đông, một số đặc quyền mà các cổ đông muốn thoả thuận thêm ngoài phạm vi của điều lệ hay Luật Doanh nghiệp.

Việc bạn có chấp thuận ký hay không phụ thuộc vào việc thương lượng của bạn với startup đó. Tuy nhiên, hãy xem xét nội dung của bản Thoả thuận cổ đông đó. Nếu nó phù hợp với các mục tiêu và lợi ích của bạn, bạn có thể ký. Bạn cũng có thể thoả thuận để thay đổi hay bổ sung một số điều khoản để bảo vệ quyền lợi cho bạn. Trường hợp bạn từ chối ký Thoả thuận cổ đông, điều đó có thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ không chấp nhận đầu tư vào startup này.

0 comments

Kommentare


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page