top of page

Vấn đề thu thập data khách hàng

Hỏi: Website của tôi có thu thập dữ liệu khách hàng thông qua việc đăng ký tài khoản người dùng. Xin hỏi Startup LAW, tôi cần lưu ý gì khi thu thập data khách hàng?


Startup LAW trả lời:

Căn cứ Điều 26.2.a Luật An Ninh Mạng 2018, bạn có nghĩa vụ xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Việc xác thực thông tin người dùng có thể được hiện bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân của họ để xác thực danh tính như số định danh cá nhân (chứng minh nhân dân, căn cước, hộ chiếu …).

Ngoài ra, website của bạn cũng cần công bố Chính sách quyền riêng tư (Privacy Policy) về cách thức bạn thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin mà người dùng cung cấp cho bạn thông qua website.


Comentarios


Business Video Call

free LawTalk

TALK WITH TECH, STARTUP, VC LAWYERS

Since 2015, Attorney Doanh has dedicated hundreds of hours to have coffee with over 500 startups, technology companies, and venture capitalists. Schedule a free LawTalk  session with Doanh to discuss legal matters, startups, and venture capital that you are interested in.

online  - 30 minutes  |  reservation only

  • White Facebook Icon
bottom of page